Generalforsamling 2023

Der er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen for Lynæs Kite- & Windsurfing Club 2023. Generelforsamlingen afholdes søndag den 2. April 2023 kl. 11 efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år 4. […]