Generalforsamling 2019

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen for Lynæs Kite & Windsurfing Club 2019. Generelforsamlingen afholdes søndag den 7. april kl. 10 efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år 4. […]