Generalforsamling 2020

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen for Lynæs Kite- & Windsurfing Club 2020. Generelforsamlingen afholdes søndag den 21. Juni kl. 10 efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år 4. […]